Systemy ostrzegania dźwiękowego DSO

co to jest, do czego służy, gdzie mają zastosowanie itp.

Systemy ostrzegania dźwiękowego DSO to urządzenia wspomagające ochronę przeciwpożarową, stosowane z reguły w dużych nowoczesnych budynkach.
DSO służy rozpowszechnianiu komunikatów słownych lub dźwiękowych, w celu poinformowania osób przebywających na określonym terenie o wystąpieniu zagrożenia, dzięki czemu ewentualna ewakuacja przebiega sprawniej i w sposób zaplanowany, zorganizowany.

System DSO można spotkać w szpitalach, hotelach, na lotniskach, w galeriach handlowych etc. Wszystkie obiekty, które powinny być wyposażone w system ostrzegania dźwiękowego DSO, wyszczególnione są w Rozporządzeniu MSWiA z 7. czerwca 2010r., określającego obiekty objęte obowiązkowym wyposażeniem w system DSO.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze to gwarancja bezpiecznej ewakuacji.
Należy pamiętać, że zarówno montaż DSO jak i jego konserwacja, powinny być przeprowadzane przez specjalizowane, certyfikowane firmy!

Close Menu