Szlabany i zapory

Szlabany i zapory drogowe to urządzenia ułatwiające kontrole wstępu i wyjścia na chroniony teren, za pomocą częściowej lub pełnej automatyzacji.
Aktualnie odchodzi się od stosowania szlabanów drogowych wprawianych w ruch ręcznie, jednak wciąż tego typu rozwiązania możemy spotkać, np. w lasach czy wjazdach na tereny starszych firm. Standardowe zapory drogowe (niezautomatyzowane) spotkamy przede wszystkim w miejscach, gdzie trwają roboty drogowe lub następuje chwilowy zakaz wjazdu.

Szlabany drogowe automatyczne cechują się wysoką odpornością na zużycie oraz sprawnością działania całego mechanizmu, stąd też są rozwiązaniem uważanym za najkorzystniejsze i najczęściej wybieranym. To samo tyczy się w pełni zautomatyzowanych zapór drogowych, choć te bywają droższym rozwiązaniem.

Close Menu