Instalacje odgromowe

Zdecyduj się na założenie instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym lub użytkowym i chroń siebie oraz swoich bliskich przez niebezpiecznymi wyładowaniami atmosferycznymi. To rodzaj zabezpieczenia, który prawidłowo wykonany i zamontowany zapewni ochronę przed tragicznymi skutkami, jakie może nieść za sobą uderzenie pioruna. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy jako elektrycy z ekspercką wiedzą i stosownymi uprawnieniami odpowiedzą za część elektryczną i pomiarową piorunochronu. Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich Klientów z woj. świętokrzyskiego – odpowiemy na nurtujące pytanie i wskażemy, gdzie i jak najlepiej zamontować instalację odgromową.

Czy muszę zakładać piorunochron?

To pytanie, które zadają sobie wszystkie osoby znajdujące się na etapie planowania lub projektowania domu. Odpowiedź jest związana z normami wynikającymi z aktualnego prawa – jeśli powierzchnia Twojego budynku przekracza 500 m², wysokość 15 metrów, obiekt jest zbudowany z materiałów łatwopalnych, a z obliczeń wynika, że wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza normę – jesteś zobligowany do założenia piorunochronu. W innym wypadku kwestia montażu jest indywidualna i wynika z Twojej decyzji – nawet w przypadku posiadania fotowoltaiki. Jedynym warunkiem jest wykluczenie przez projektanta lub inwestora w trakcie przeprowadzania analizy ryzyka prawdopodobieństwa narażenia obiektu na uderzenie pioruna.

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Dobrze zaprojektowana instalacja odgromowa składa się z sieci metalowych przewodów, które są bezpośrednio połączone z ziemią – dzięki temu w momencie wyładowania, energia zostaje bezpiecznie odprowadzona do ziemi, nie uszkadzając przy tym budynku. Poszczególne części piorunochronu najczęściej montuje się na już istniejących elementach dachu znajdujących się ponad jego powierzchnią. Mowa m.in. o stabilnie umieszczonych na obiekcie wywietrznikach, kominach, balustradach czy antenach.

Instalacja odgromowa składa się z:

  • zwodów, które bezpośrednio przyjmują na siebie wyładowania atmosferyczne;
  • przewodów uziemiających i odprowadzających;
  • uziomy, których zadaniem jest przekazanie wyładowania do gruntu;
  • masztu stanowiącego najwyższy punkt budynku;
  • zacisków probierczych odpowiadających za pomiar i kontrolę rezystancji uziomu.
Close Menu