Instalacje odgromowe

opis, z czego się składa

Jednym z elementów instalacji elektrycznej domu jest instalacja odgromowa. To podstawowe zabezpieczenie przed tragicznymi skutkami, jakie może ze sobą nieść uderzenie pioruna.
Instalacja odgromowa odpowiedzialna jest za ochronę budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi i stosowana jest w domach i innych budynkach mieszkalnych oraz obiektach, w których mogą przebywać ludzie.

Instalacja odgromowa składa się ze:

• Zwodów, które bezpośrednio przyjmują na siebie wyładowania atmosferyczne,
• Przewodów uziemiających i odprowadzających,
• Uziomu, którego zadaniem jest przekazanie wyładowania do gruntu,
• Zacisków probierczych,

Pamiętajmy, że ludzkie bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Close Menu