Systemy oddymiania

co to jest, do czego służy, gdzie mają zastosowanie itp.

Systemy oddymiające są jednym z najważniejszych elementów, niezbędnych do uzyskania pozytywnej decyzji w sytuacji odbioru technicznego. Ich montaż oraz jakość jest dokładnie sprawdzana przez certyfikowane firmy.
Oddymianie jest niezawodnym sposobem na pozbycie się trujących spalin oraz szkodliwego dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w chronionym obiekcie.

Należy być świadomym tego, że za skuteczne działanie każdego systemu oddymiania odpowiadają jego podstawowe elementy:
• Centrale Sterownicze
• Przyciski do oddymiania
• Okna oddymiające
• Klapy dymowe

Działanie systemu oddymiania jest dosyć proste – wszystko opiera się na odbiorze informacji o zagrożeniu przez rozmieszczone w strategicznych miejscach czujki, które w razie niebezpieczeństwa uruchamiają sterowane siłownikami okna oddymiające lub/i klapy dymowe powodujący tym ujście trującego dymu oraz szkodliwych gazów, co z kolei ułatwia ratownikom ewakuację ludzi.
Rodzaje budynków, które muszą być zabezpieczone dodatkowo systemem oddymiania, reguluje Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w tych obiektach oraz ich jak najprostszą ewakuację – są to m.in. hale targowe, galerie, biurowce, supermarkety, hale sportowe etc.

Close Menu