SSP systemy pożarowe

co to jest, do czego służy, gdzie mają zastosowanie itp.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP, SAP) to zbiory elementów odpowiedzialnych za wykrywanie zagrożeń pożarowych oraz powiadamianie o wystąpieniu oraz rozprzestrzenianiu się ognia w chronionym obiekcie. Warto wspomnieć, że każdy System Sygnalizacji Pożaru powinien być połączony z innymi instalacjami odpowiadającymi za bezpieczeństwo (wentylacja, oddymianie, system kontroli dostępu).

System PPOŻ stosuje się głównie w obiektach o dużej powierzchni oraz takich, gdzie może przebywać duża liczba osób, ale i nie tylko. Coraz częściej System Przeciwpożarowy SAP stosowany jest w prywatnych domach i z racji wysokiej skuteczności jaką zapewnia szybko wykrywając zagrożenia, powiadamiając osoby nadzorujące obiekt oraz odpowiednie służby oraz samodzielnie podejmując się powstrzymania niebezpieczeństwa (np. natryski zainstalowane w suficie, reagujące natychmiast po wykryciu dymu lub podwyższonej temperatury), zyskuje coraz większą popularność.

Mając na uwadze najwyższą jakość działania zabezpieczeń systemu typu SAP, jedną z najważniejszych kwestii jest dobór odpowiedniej czujki, która zminimalizuje ryzyko generowania informacji o fałszywych alarmach lub stanu bezczynności w sytuacji realnego zagrożenia.
Pamiętajmy, że jeśli do montażu SSP wynajmiemy profesjonalistę, możemy być pewni, że System Przeciwpożarowy będzie spełniał swą rolę w 100%!

Close Menu