W jaki sposób działają systemy oddymiające?

Systemy oddymiania umożliwiają wyprowadzenie dymu z budynku na zewnątrz, co znacznie ułatwia akcję gaśniczą i ewakuację osób znajdujących się w środku. Dzięki oddymianiu ograniczone zostają straty związane ze zniszczeniem konstrukcji budynku.

Do wyboru są dwa systemy oddymiające:

  • Grawitacyjny – system kieruje masy ciepłego powietrza ku górze i wykorzystuje zjawiska znane z wentylacji grawitacyjnej;
  • Mechaniczny – system oddymiania wspierany jest pracą wentylatorów, które przyspieszają wyprowadzanie dymu poza budynek.

System oddymiania uruchamia się w momencie wybuchu pożaru – wówczas otwierane są klapy dymowe, które znajdują się zwykle na dachu lub na fasadzie budynku. System oddymiania skorelowany jest z czujkami dymowymi i instalacjami alarmowymi. Aby usprawnić pracę systemu, bardzo często stosuje się kurtyny dymowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu po całym budynku.

Elementy składowe systemu oddymiania

Każdy system oddymiania składa się z elementów oddymiających i napowietrzających – mogą to być wspomniane wcześniej klapy dachowe, a także okna i drzwi. Oprócz tego w systemach montowane są czujniki dymu i ciepła, które odczytują parametry powietrza i wywołują otworzenie klap dymowych. Cały system podpięty jest do centrali sterującej, która odbiera sygnały z instalacji alarmowej.

Jakie budynki muszą być wyposażone w system oddymiania?

Systemy oddymiania montuje się na klatkach schodowych, które obudowane są drzwiami. Oddymianie wymagane jest w budynkach o wysokości do 12 metrów, jeśli wydzielona została w nich strefa pożarowa dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz dla budynków niemieszkalnych o wysokości większej niż 12 metrów. Dokładne wytyczne zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

Close Menu