Jakie budynki muszą posiadać systemy sygnalizacji pożaru?

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to instalacja, której zadaniem jest wykrycie pojawienia się dymu i podwyższonej temperatury, które mogą być następstwem pojawienia się ognia oraz wszczęcie alarmu, który umożliwi rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej. SSP jest aktywowany na podstawie danych pozyskiwanych z zainstalowanych w budynku czujek i przycisków alarmowych. Jego zadziałanie oznacza uruchomienie sygnalizatorów optycznych i akustycznych, a także włączenie stałych urządzeń gaśniczych i systemu oddymiania. Montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej będzie niezbędny tylko w niektórych rodzajach budynków.

Gdzie System Sygnalizacji Pożaru będzie niezbędny?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów System Sygnalizacji Pożarowej jest wymagany w budynkach handlowych oraz wystawowych, które mają powierzchnię strefy pożarowej o wielkości powyżej 5000 m2 przy jednej kondygnacji albo 2500 m2 przy dwóch kondygnacjach. Będzie on konieczny w teatrach mieszczących powyżej 300 widzów i kinach o liczbie miejsc powyżej 600. Jego założenie jest obowiązkowe w lokalach gastronomicznych z więcej niż 300 miejscami i salach widowiskowych i sportowych dla co najmniej 1500 osób. Musi się znaleźć w szpitalach i w sanatoriach mających więcej niż 200 łóżek, a w szpitalach psychiatrycznych powyżej 100 łóżek w budynku. SSP będzie konieczny w domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych mieszczących powyżej 100 podopiecznych i w zakładach pracy zatrudniających więcej niż 100 osób z niepełnosprawnościami. SSP jest obowiązkowy w budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, jeżeli liczba miejsc noclegowych jest większa, niż 200. SSP trzeba też instalować w innych budynkach zamieszkania zbiorowego z przynajmniej 50 miejscami noclegowymi.

Systemu Sygnalizacji Pożarowej w obiektach użyteczności publicznej

Przepisy nakazują montaż SSP w obiektach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, w archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a ponadto w muzeach i zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. SSP będzie konieczny w ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, w centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000 – 10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym. SSP nie może zabraknąć w garażach podziemnych, gdzie strefa pożarowa jest większa niż 1500 m2 lub mających więcej niż jedną kondygnację podziemną oraz na stacjach metra i stacjach kolei podziemnych, na dworcach i w portach, gdzie jednocześnie może przebywać powyżej 500 osób. SSP trzeba zamontować w bankach ze strefą pożarową w sali operacyjnej większą niż 500 m2. SPP jest też wymagany w bibliotekach, tworzących narodowy zasób biblioteczny.

Close Menu